AchilloTrain Pro Endikasyonları

  • Aşilodini(Haglund bozukluklukları, tendinöz, paratendinit ve bursitis) durumlarında
  • Aşit tendonunun akut veya kronik iltihaplanmasında
  • Cerrahi Müdahale sonrası kronik aşil tendonu ve ligament sonrasında kullanılır.

AchilloTrain Pro Özellikleri

  • Masaj etkili aktif destek sağlamakta
  • Gerektiğinde şok emici tamponlu topuk yükseltici kullanılabilir.
  • Aktif destek, anatomik dokuya sahip olduğundan kullanılması çok rahattır.
  • Ventral tibya bölgesinde entegre streç kısımlı dokuma, bilekliğin kullanımını kolaylaştırır.
  • Ayak bölümündeki kısa dokuma, beşinci metasarsal kemikler üzerindeki basıncı engeller.
  • Viskoelastik pedin iç kısmında yumuşak, uyarıcı silikon noktalar ve uzunlamasına girintiler bulunmaktadır. Tendonun üstteki üçte biri ile kas tendon geçişini sağlayan sinir uçları (reseptörler), kanat şeklindeki iki insert tarafından uyarılır.
 Kas geçişlerinde sinir uçlarının eş zamanlı propriyoseptif uyarılması kas kontrolünü iyileştirir. Sensoriomotor kalitesi pozitif yönde etkilenir ve nöromiyonal sistem desteklenir. Bu durum kas aktivitelerinin senkronizasyonuna yol açar.

Friksiyonlu masaj benzeri sürekli baskı ve gevşetme hareketleri entegre çıkıntılar vasıtasıyla iyileşme sürecini hızlandırırken uzunlamasına girintiler ise ödemin azalmasını sağlar.