GenuTrain ve Özellikleri

GenuTrain; Diz Stabilizasyonu İçin Aktif Destek

GenuTrain Endikasyonları

  • İnstabilite hissi
  • İrritasyon (Tendomiyopati, ligament dejenerasyonu, osteoartrit, artrit, post-travmatik ve post-operatif)

GenuTrain Özellikleri

  • Kaymayı önleyici anatomik dokuma.
  • Basınç azaltılmış kenarlar diz desteğinin köşelerindeki basıncın yönünü değiştirir.
  • Entegre halka biçimindeki viskoelastik insert patellayı çevreler.
  • Yeni dokuma konsepti: Özellikle dizin arkasındaki bölgede mükemmel giyim rahatlığı için özel streç, hava geçiren, nem giderici, terletmeyen dokuma ve materyal.

GenuTrain Etki Biçimi

  • Diz ekleminin hareketi ile viskoelastik insert, parapatellar yumuşak dokularda masaj etkisine yol açar.
  • Propriyoseptörlerin diz desteği tarafından uyarılması, sensorimotor sistem ve dolayısı ile kas kontrolü üzerinde pozitif etki yaratır.
  • Kompresyon ve masaj etkileri, ödem ve efüzyonların emilmesini hızlandırır.
  • İnsert, basıncın patelladan çevredeki yumuşak dokulara doğru dağılmasını sağlar.