EpiPoint Endikasyonları

EpiPoint Tenis Elbow Tedavisi İçin Stabilizasyon Ortezi

Epikondilopatiler (ör. tenis elbow, golfçü elbowu)

EpiPoint Özellikleri

Elastik bant, dinamik baskı ayarlamasına olanak verir.

Ayarlanabilir bandın kırmızı renkli uyarı bölümü, EpiPoint® in çok sıkı yerleştirilip yerleştirilmediğini gösterir.

Tampon çevrilebildiğinden EpiPoint® sağ veya sol kolda kullanılabilir.

Tek üniversal ölçüye sahiptir.

EpiPoint®, kolda kademeli kompresyonu sağlayan bir stabilizasyon ortezidir.

Viskoelastik tampon hedeflenen yüksek kompresyonu sağlar.