PTB Patellar Tendon Taşımalı Ortez Özellikleri

PTB Patellar Tendon Taşımalı Ortez; İngilizcesi PTB Orthosis – Patella Tendon Bearing dir. Tibia kırıklarında yükü tibiadan alıp patellar sekiden taşımak amacı ile kullanılır. Patellar tendon sekiden yük taşımak için polietilenden soket ve lateral barlar malleol hizasında eklem oluşturduktan sonra üzengi ile ortopedik bota monte edilir.