Skolyoz, omurganın bel (Lumbar) yada göğüs (Thoracic) kısımlarında görülebilen, yana doğru eğriliğin adıdır. Tek başına mevcut olabileceği gibi, arkadan öne doğru anormal bir eğrilik (Kifoz) ile beraber de görülebilir adına da Kifoskolyoz adı verilir. Hastalık daha çok sıklıkla kız çocuklarında görülür. Genellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar adolesan kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir.

Skolyoz Nedir

Skolyoz nedir, genellikle ergenlik çağlarında kız çocuklarında daha sık ortaya çıkan, sırt ve/veya bel bölgelerinde omurganın yana doğru eğriliğidir. Skolyoz omurganın üç boyutlu 10 derece üzerindeki eğrilme deformitesidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Omurgaya arkadan bakıldığında eğrilik düz durulduğunda bile fark edilebildiği gibi, bazen bu denli net değildir ve ancak öne eğilme durumunda veya hekim kontrolü ve röntgen filmlerinde anlaşılabilir. Skolyoz eğrilikleri majör ve minör eğrilik olarak tanımlanır. Eğriliğin en çok açılandığı, yani dik eksenden en çok dönen ve orta hattan en çok uzaklaşan vertebranın bulunduğu yere apeks denir. Skolyoz işte bu apeks vertebranın bulunduğu omurga seviyesine göre de isimlendirilir. Apeks boyun bölgesinde ise servikal, bel bölgesinde ise lomber ve sırtta ise torakal veya bunların birlikte hali olarak tanımlanır. Çoğu skolyozlu kişide torasik vertebralarda eğrilik vardır.

Skolyoz hastalığı

Skolyoz hastalığı; omurgadaki eğrilik 10-20 dereceden fazla olduğunda göğüs kafesinde, kalçada ve omuz seviyelerinde şekil bozukluğu olur. Sebebi belli olmayan skolyoz çocuklukta başlayabilir; ama genellikle ergenliğe kadar fark edilmez. Eğriliğin kendisi ve uygulanan tedavi yöntemleri ergenlerde duygusal problemlere veya kendine güvenin azalmasına neden olabilir.

Skolyoz belirtileri

Skolyoz belirtileri, Skolyoz‘un ilk belirtilerinden biri daha önce giyilebilen giysilerin vücuda tam oturmaması sonucu eteğin veya giysinin çizgilerinin asimetrik oluşudur. Skolyoz belirtileri nelerdir? En çok görülen diğer bulgusu sağ tarafta belirginleşen kürek kemiği çıkıntısıdır. Bir omuz diğerinden daha yüksek olabilir ve bir tarafa eğilme eğilimi mevcuttur. Omuz ve kalçaların simetrik durmaz, omurga yana doğru eğridir. Çocuklar kollarını aşağı sarkıtarak öne eğildiklerinde sırt ve kürek kemiği seviyesinde asimetri olması tipiktir. Skolyoz‘ da bel ve sırt ağrısı sık karşılaşılan bir bulgu değildir. Eğriliğe ağrının da eşlik ettiği durumlarda omurganın ve içinden geçen omuriliğin iltihabi hastalıkları ve tümörleri akla gelmelidir. Erişkinlik döneminde skolyoz belirtileri; Akciğer, kalp, bel ve sırt ağrıları ile ilgili fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor.

Skolyoz hastalığı nedir

Skolyoz bir hastalık değil, biçimsel bir deformitedir. Bazı vakalarda kaburgaların yer değiştirmesi ile birlikte akciğer solunum kapasitesi, akciğerin bu durumuna bağlı solunum değişiklikleri ortaya çıkabilir. Bu durumda solunum sıkıntısı, akciğer enfeksiyonları, kronik ağrı ve psikolojik problemler ortaya çıkabilir. Çok ileri vakalarda kalp problemleri, egzersiz kapasitesinin azalması söz konusudur bu durumda skolyoza bağlı ikincil nedenler artık hastalık nedenidir. Skolyozun belirtileri nelerdir, aileler nelere dikkat etmelidir? Skolyoz hastaligi bel ağrısı olması gerekmez. Skolyozu olan çocukta bel veya sırt ağrısı olduğunda ağrının başka nedenleri de hekim tarafından araştırılmalıdır. Bir omuz diğerinden daha yüksektir. Bir tarafta kürek kemiği çıkıntısı daha dışarıya doğrudur Kaburgalar bir tarafta daha yüksektir. Bel dengesiz görünür. Vücut bir tarafa doğru eğik durur. Bir bacak diğerinden daha kısa görünür.

Skolyoz tanısı

Skolyoz Tanısı’ nda, nadiren MR istenilmesine rağmen omurganın direkt skolyoz röntgeni yeterli olur. Omurganın esnekliği teste tabi tutulur. Ayakta çekilen tüm omurganın arka, ön ve yan grafilerileri tanıyı koymak ve skolyozun eğriliğinin derecesini belirlemek skolyoz teşhisi için yeterlidir.

Skolyoz neden olur

Skolyoz nedenleri nelerdir? Skolyoz neden olur A.Yapısal skolyoz 1.İdiyopatik (nedeni belli olmayan) 2.Nöromüsküler (sinir/kas kökenli) 3.Doğumsal 4.Travmatik 5.Tümörler 5. Diğer B.Yapısal olmayan skolyoz 1.Postüral (duruş kaynaklı) skolyoz 2.Bacak uzunluk farklılıklarına bağlı 3.Kalça eklem kaynaklı 4.Enflamatuar nedenler Skolyoz yaş, cinsiyet ve eğriliğin derecesine göre ilerleyebilir. Özellikle yapısal skolyozda büyümenin en hızlı olduğu ergenliğe geçiş döneminde eğriliğin derecesi daha hızlı ilerler. Ergenlik sonrası dönemde kemiklerin büyüme çekirdekleri olan epifizlerin kapanması sırası ve sonrasında ise ilerleme durur. Eğrilik özellikle öne eğilmekle belirginleşir ve dönmenin fazla olduğu taraftaki vertebraların duruşu kaburgalardaki itilmeyle birlikte bu tarafta belirgin bir yükseklik oluşturur, buna (rib hump) paket denir.

Skolyoz Korse

Günümüzde skolyoz için geliştirilmiş çok sayıda korse vardır. Skolyoz korsesi ve Korse Tedavisinde bu korselerin bir çoğunun biyomekanik konsepte yeterince uygun dizayn edildiğini söylemek güçtür ve tedavideki etkinliği de yetersizdir. İyi bir korse uygulamasının yeterince efektif olduğu, eğriliğin ilerlemesini anlamlı düzeylerde durdurduğu ve cerrahi müdahale oranını belirgin derecede azalttığı kanıta dayalı olarak gösterilmelidir. Korsenin skolyoz tedavisindeki başarısı, özellikle düzeltici etkisine ve korsenin gün içindeki giyilme süresine bağlıdır. Ergenlik döneminde skolyoz korseleri mutlaka günde 23 saate yakın giyilmelidir. Korse, eğriliğin apeksine ihtiyaç duyulan düzeltmeyi sağlayacak kadar basınç verirken, pelvis ve omuz kuşağında da (yani eğriliğin aksi yönünde, bu basıncın etkinliğin arttıracak bölgelerde) yeterli boşluklar içerecek şekilde düzenlenmelidir. Skolyoz korseleri, Rigo tarafından sınıflandırılan ve skolyoz eğrilik paternlerini dikkate alacak şekilde 3 boyutlu bir düzeltme sağlamalıdır. Denge ortopedi SKOLYOZ KORSE yapımı kişiye özeldir. Genel gelişmeler takip edili. Kesitler alçı ölçü alınarak 10 yıllık hasta tecrübesi ile el yapımı ve uzmanlığı ile üretilmektedir.

Skolyoz dereceleri

Skolyoz çok değişik nedenlerle ortaya çıkabilir, okul çocuklarında ortalama %1,5 oranında saptanmıştır. Skolyozun en sık rastlanan tipi idiyopatik skolyoz dur ve %70-90 oranındadır. Skolyozda kalıtımsal rol olabileceği görüşü vardır. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta rastlanmakla birlikte kız çocuklarda daha fazla ilerleme görülür. 20 yaşa kadar skolyozun cerrahi tedavi sınırı 40 derecedir. Eğriliğin 80 derece ve üstüne çıktığı durumlar hayati fonksiyonlarla ilgili sıkıntıları da beraberinde getirecektir.

Skolyoz Tedavi Yöntemleri

Skolyoz Tedavi Yöntemleri; Gözlem, Korse, Cerrahi, Doğuştan kon’dur.

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz tedavisindeki amaç kozmetik olarak düzgün, ağrısız ve hareketli bir omurga sağlamaktır. Doğumsal ilerleyici skolyoz genellikle cerrahi gerektirir. İdiyopatik skolyozda hastanın yaşı, eğriliğin derecesi, eğriliğin yeri tedavi kararını etkiler. Bu nedenle hastaya göre tedavinin kararı verilir. Skolyoz tedavisinde egzersiz çalışması olarak kasları kuvvetlendiren egzersizler ve germe egzersizleri verilir.

Omurga sağlığında dayanıklılık için yapılan aerobik egzersiz ile karaciğer ve kalbi kuvvetlendirmesi yanında dayanıklılığı da arttırır.

Başka bir egzersiz çeşidi ise kuvvetlendirme egzersizleridir. Bu egzersizler kendi ağırlığımızla veya belirli ağırlıklar ile de yapılabilir. Kemik yoğunluğunu, kuvveti ve adele tonusunu arttırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca yaralanma riskini azaltmada ve vücüt duruşunu düzletmede etkisi vardır.

Esneklik egzersizleri ise özellikle eklem ve omurga ağrılarımızın temel nedeni olan kas kısalıklarını gidermeyi hedefler ve bu tür egzersizleri yapmadan önce vücudun ısınmış olmasına önem gösterilmelidir. Haftada en az 3 gün yapılır ve her  hareket ortalama 3-4 kez tekrarlanmalıdır. Ayrıca dayanıklılık ve kuvvet egzersizlerinden sonra yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Denge egzersizleri ise düşme durumlarında ve düşmeye bağlı oluşacak sorunlara karşı sakatlık riskini azaltır. Doktorlar genellikle bu tür egzersizlerin haftada 3 gün yapılmasını tavsiye ederler. Bu egzersiz türü kuvvetlendirme egzersizleri ile birlikte de yapılabilir. Örnek olarak yanlara doğru yürüme, topukta ve parmak ucunda yürüme oturma kalkma bu tür egzersizin bazı örneklerindendir.

Genellikle de bu tedaviler birlikte kullanılmaktadır. Cobb açısındaki değişikliklerle tedavinin etkinlik düzeyi takip edilir. İdiyopatik skolyozda fizyoterapi ve uygun korse tedavisi eğrilikte maksimum düzelme sağlamak için en etkin konservatif tedavi yöntemidir. Özellikle skolyoza özgü egzersiz programları ile 3 boyutlu maksimum etki ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında skolyoz postüründen korunmayı öğretmek ve uygulatmak amaçlanmalıdır. Almanya’ da geliştirilmiş ve uygulanmakta olan Scroth skolyoz egzersizleri günümüzde giderek daha yaygın kullanılmaktadır. Günümüzde korse tedavisindeki en kabul görmüş uygulamalar Rigo sınıflandırılması kullanılarak yapılandırılan özel korselerdir. Konu ile ilgili çalışan çok sayıda uzman, fleksibl skolyoz eğrilik derecesinde %20’nin üzerinde düzeltme sağlandığını göstermiştir. Almanya da faaliyet gösteren Asklepios Katherina Scroth Spinal Deformite Rehabilitasyon Merkezi yoğun olarak skolyozun cerrahi dışı tedavisi ile ilgilenmektedir. Bu merkezde skolyoza özgü yoğun egzersizler (Scoliosis Intensive Rehabilitasyon) ve eğriliğe uygun korseleme yapılmaktadır.